| AANMANING ONTVANGEN | VEELGESTELDE VRAGEN | CONTACT | INLOGGEN
 

Veelgestelde vragen


Heeft u een vraag? Kijk dan eens in onze veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Houdt uw dossiernummer bij de hand.
Ik heb een aanmaning ontvangen, hoe kan ik betalen?
1. Overschrijving
U kunt betalen door middel van een overschrijving of via internetbankieren. U stort het bedrag op bankrekeningnummer 54.92.25.889 t.n.v. Your Collection o.v.v. uw dossiernummer.
2. iDeal
Het bedrag kunt u ook direct overmaken via iDeal .
3. Automatisch
U kunt ons ook een automatische incassomachtiging geven om elke maand een bedrag van uw bankrekening af te schrijven totdat uw schuld volledig is betaald. Zo vergeet u in ieder geval niet te betalen. Neem hiervoor contact met ons op.
Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Wij zullen ons dan namens onze opdrachtgever tot de rechtbank wenden. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen ook voor uw rekening. Deze kosten kunnen fors oplopen. Naast de buitengerechtelijke kosten betaalt u ook de gerechtelijke kosten. Deze kosten worden bepaald volgens de Herziene staffel incassokosten van het kantongerecht. Deze kosten worden door de rechtbank bestempeld als redelijk. Beslist de rechter dat u dient te betalen en u betaalt dan nog niet, dan kan dat leiden tot beslaglegging op uw inkomen, uw inventaris of zelfs uw huis. Ook de kosten van de beslaglegging zullen op u worden verhaald.
Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
U hebt een overeenkomst afgesloten met onze opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de levering van een product of dienst. Onze opdrachtgever heeft u voldoende gelegenheid gegeven te betalen, hetgeen u niet (volledig) heeft gedaan. Om deze reden is de vordering ter incasso aan Your Collection overgedragen. Betaalt u niet op tijd dan blijven de extra kosten en wettelijke rente (of de contractuele rente) die u moet betalen snel en fors oplopen.
Wat gebeurt er als ik niet volledig betaal?
Dan krijgt u van Your Collection een laatste aanmaning om het restant te voldoen. Het gehele bedrag dat op de laatste aanmaning staat moet dan ook door u worden betaald. Doet u dat niet dan zullen wij zullen ons namens onze opdrachtgever tot de rechtbank wenden. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen ook voor uw rekening komen. Ook deze kosten kunnen fors oplopen.
Wat gebeurt er als ik niet aan Your Collection betaal, maar aan de
oorspronkelijke schuldeiser?
De schuldeiser, onze opdrachtgever heeft de vordering overgedragen aan Your Collection. Wij dragen zorg voor de verdere administratieve afhandeling. U dient daarom het in de laatste aanmaning vermelde totaalbedrag over te maken op het in de brief vermelde rekeningnummer o.v.v. uw dossiernummer. Gebeurt dat niet op tijd dan blijven de extra kosten en wettelijke rente (of de contractuele rente) die u moet betalen snel en fors oplopen.
Ik kan niet in een keer betalen, kan ik een betalingsregeling treffen?
Onze opdrachtgevers zijn soms bereid met een aflossing in gedeelten akkoord te gaan. Een dergelijke betalingsregeling spreekt u af met Your Collection. Doet u dat niet op tijd dan blijven de extra kosten en wettelijke rente (of de contractuele rente) die u moet betalen snel en fors oplopen.
Waarom worden er extra kosten door Your Collection berekent?
Onze opdrachtgevers zijn soms bereid met een aflossing in gedeelten akkoord te gaan. Een dergelijke betalingsregeling spreekt u af met Your Collection. Doet u dat niet op tijd dan blijven de extra kosten en wettelijke rente (of de contractuele rente) die u moet betalen snel en fors oplopen.
Ik ben het niet met de vordering eens, moet ik toch betalen?
Betaal direct het deel van de vordering waarmee u het wel eens bent aan Your Collection. Zo geeft u zelf aan wel te willen betalen, maar dat er een verschil van mening is. U kunt het bedrag overmaken op het in de laatste aanmaning vermelde rekeningnummer o.v.v. uw dossiernummer. Neem direct contact met Your Collection op om ons te informeren over uw verweer.
Ik ben persoonlijk failliet (of het bedrijf dat is aangeschreven is
failliet); wat doe ik met de aanmaning van Your Collection?
Neem direct contact met Your Collection op. Geef de laatste aanmaning aan de curator en vraag of die (bij voorkeur schriftelijk) contact met ons opneemt.
Ik heb een aanmaning ontvangen maar ik zit in de schuldsanering of
schuldhulpverlening, wat doe ik met de aanmaning?
Neem direct contact met ons op, bij voorkeur via onze website. Verstrek ons de gegevens van uw bewindvoerder of schuldhulpverlener, met hun dossiernummer. U moet ook de laatste aanmaning aan uw bewindvoerder of schuldhulpverlener geven en vragen of die (liefst schriftelijk) contact met ons opneemt.
Wat gebeurt er als er juridische stappen ondernomen worden?
In uw belang zal Your Collection de zaak aanhangig maken bij e-Court. Dan kunt u zelf verweer voeren in een eenvoudige procedure van acht weken, die in begrijpelijk Nederlands wordt gevoerd via het internet e-Court. Deze procedure is ook aanzienlijk goedkoper. Alleen als u dat tijdig aangeeft, zullen wij de zaak bij de kantonrechter aanbrengen. De kantonrechter behandelt zaken tot € 25.000,-. In deze zaken schakelt Your Collection een deurwaarder in. Zaken om bedragen hoger dan € 25.000,- komen voor de (arrondissement)rechtbank. In dat geval heeft u zelf een advocaat nodig, waardoor uw kosten nog eens toenemen. Ook de griffierechten zijn bij de kantonrechter en bij de rechtbank (veel) hoger dan bij e-Court.
Wat doet een gerechtsdeurwaarder?
De gerechtsdeurwaarder is een onafhankelijk openbaar ambtenaar die meehelpt een gerechtelijk vonnis uit te voeren. Hij zorgt ervoor dat degene die voor de rechter moet verschijnen een dagvaarding krijgt. Maar hij is ook degene die beslag kan leggen op salaris of goederen en eventueel een woning kan laten ontruimen.