| DIENSTEN | PROFIEL | VOOR WIE? | KOSTEN | ONZE WERKWIJZE | VOORBEELDBRIEF | F.A.Q. | CONTACT | INLOGGEN
 

Voorbeeldbrieven


Voordat u een factuur uit handen geeft aan een incassobureau dient u aan te tonen dat uw klant voldoende gelegenheid heeft gekregen om te betalen. Dit is het geval als u in ieder geval twee schriftelijke herinneringen heeft verzonden. U kunt hiervoor onderstaande voorbeeldbrieven gebruiken.

Voorbeeld 1e en 2e betalingsherinnering
Als ondanks vastgelegde afspraken de klant niet (op tijd) betaalt, is het verstandig direct in actie te komen. Stuur een week na het verstijken van de betalingstermijn een eerste betalingsherinnering met daarin een termijn waarbinnen de opdrachtgever moet betalen (bijvoorbeeld acht dagen). Na het verlopen van de termijn stuurt u een tweede betalingsherinnering. Betaalt de klant nog steeds niet, dan is de klant “in gebreke”.

Voorbeeld 1e aanmaning
Voorbeeld 2e aanmaning

Voorbeeld ingebrekestelling
Als een klant ondanks herhaald aanmanen niet betaalt, is het tijd voor een laatste noodmaatregel; de ingebrekestelling.
De ingebrekestelling is de laatste waarschuwing voor het starten van een incassoprocedure. Vermeldt in de ingebrekestelling dat de kosten die de incassoprocedure met zich meebrengen volledig voor rekening van de debiteur komen.
Stuur een ingebrekstelling zowel aangetekend als per reguliere post.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Voorbeeldbrief betalingsregeling
Verlies nooit uw doel uit het oog: Het ontvangen van het bedrag waar u recht op heeft. Als uw klant niet in staat is om direct het volledige bedrag te betalen dan biedt een betalingsregeling mogelijk uitkomst. Een betalingsregeling wordt vaak als een een positive handreiking ervaren.

Voorbeeldbrief betalingsregeling